top of page
Extracurricular Activities
אדריכלות אחרת

Bellastock

Annual Experimental Architectural Festival

Paris, France

2011

בלסטוק

פסטיבל אדריכלות נסיונית שנתי

פריז, צרפת

2011

After a successful collaboration, our French colleagues offered us the opportunity to participate in the annual experimental festival, named "Bellastock", they were organizing on behalf of the university they went to in Paris (*ENSA).

 

The festival deals with a different material each year, this restriction forces the participants to invent new ways to manipulate it and connect it together.

examples to material from earlier years: wood plates, beer boxes and sand bags.

 

The festival of 2011 dealt with pneumatic** structures. The materials we were allowed to use were only plastic sheets  in different transparencies and duct tape to join them together. These materials forced us to work with layouts. 

There were two sets of techniques- single skin, which means the structure is like a balloon, in which the user is interacting with the flowing air. The second technique was double skin, the air is flowing between two layer and doesn't interact with the user. 

 

A few months prior to departing to Paris, we formed a team of students, led by Arch. Ohad Yehieli. We studied the materials and the connecting options, formulated conceptual models and created their layouts. we understood very early on, that the double skin system is more "expensive" material-wise and it has a bigger potential for error (more connection points).

 

When we got to Paris, we started copying the layouts to the materials and connecting them according to the plan. Later on we connected it to the main bellows and watched it become a charming structure. Most of it was opaque, with a few see-through-stripes that functioned as "windows" into the object.

 

After the festival ended the organizers chose our structure to display the festival achievements.

The following year, all the knowledge acquired at the festival helped the organizers of the annual spring workshop to create one that revolves around a similar theme (pneumatic structures).

 

 

 

 

 

 

* ENSA -  École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville

 

** pneumatic - containing or operated by air or gas under pressure. 

 

בעקבות שיתוף פעולה מוצלח בביאנלה בבת ים (2010), הוזמנו ע"י עמיתנו הצרפתים לפסטיבל אדריכלות נסיונית שנתי שהם מפיקים מטעם האוניברסיטה בה למדו (ENSA*).

 

הפסטיבל סובב כל שנה סביב חומר גלם עיקרי- הגבלה זו מאלצת את המשתתפים למצוא דרכי חיבור ופעולה חדשניות.

דוגמאות לחומרי גלם משנים עברו: סנדות עץ, שקי חול, ארגזי בירה.

 

בשנת 2011 הפסטיבל עסק במבנים פנאומטיים**. חומרי הגלם היו יריעות פלסטיק ברמות שקיפות שונות וחיבורן ע"י מסקינגטייפ. חומרי גלם אלו חייבו עבודה בפריסות. היו 2 שיטות עבודה אפשריות שהובדלו זו מזו במגע המשתמש עם האוויר המוזרם: מעטפת בודדת (כמו בלון שלחץ האוויר הוא פנימי- קיים מגע בין האוויר למשתמש), או דאבל-סקין- בעצם תווך סגור שבתוכו עובר אוויר והוא המעטפת (אין מגע ישיר בין המשתמש לאוויר). לשתי השיטות יתרונות וחסרונות, אותם גילינו עוד בתל אביב. 

 

מספר חודשים לפני הנסיעה לסדנה התגבש צוות מצומצם של סטודנטים בהנחיית אדר' אוהד יחיאלי. הצוות שקד על עבודת הכנה שכללה גיבוש קונספט ומטרות, בדיקת החומרים על מגבלותיהם השונות, הבנת אפשרויות החיבור, תכנון ראשוני, פריסות, הבנת הכוחות הפועלים במבנה שכזה. הבנו כי שיטת הדאבל סקין בעייתית מפאת בזבוז חומר שאינו מתכלה ופוטנציאל התקלות הגבוה (יותר חיבורים). על כן תכננו מבנה בעל מעטפת בודדת כמתואר במצגות למטה.

 

עם הגיענו לפריז ולאתר העבודה התחלנו בשרטוט חלקי הפריסה על יריעות הפלסטיק, חיבורן אחת לשניה וחיבור האובייקט הגמור למפוח האוויר. התוצאה הייתה מקסימה. רב האובייקט היה אטום למעט חרכים אופקיים של יריעה שקופה שהיוו מעיין חלונות לתוך האובייקט.

 

לאחר הפסטיבל נבחר האובייקט שלנו לייצוג של תהליך העבודה והתוצר המוגמר. בעקבות הידע שנרכש בסדנה חלק ממשתפיה ארגנו את סדנת האביב השנתית של ביה"ס לאדריכלות ע"ש עזריאלי בשנה שלאחר מכן תחת אותו קונספט- מבנים מתנפחים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ENSA -  École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville

 

** מבנים פנאומטיים - מבנים שעומדים בזכות לחץ אוויר. מפורטות בקטלוג ההרשמה לסדנה מספר שיטות עבודה אפשריות.

 

 

bottom of page